Prof. Mr. H.J.M.N. Honée

Doel van het Harry Honéefonds

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord, of meer specifiek:

  • Het toekennen van een prijs en een daaraan verbonden geldbedrag aan het beste proefschrift op het gebied van het ondernemingsrecht.

  • Daarnaast kan het bestuur besluiten om incidenteel een prijs uit te reiken voor bijzondere prestaties op het gebied van het Ondernemingsrecht.


    Lees hier het beleidsplan 2017