Prof.mr. H.J.M.N. Honée

Harry Honée-bundel

Om de nagedachtenis aan Harry Honée in ere te houden is een herinneringsboek met drie levensberichten, enkele foto's, een bibliografie en een selectie uit de opstellen van Harry Honée samengesteld. De keus is gevallen op geschriften waarin Harry Honée kernbegrippen uit het vennootschapsrecht, zoals vennootschappelijk belang, bestuurszelfstandigheid, beschermingsmaatregelen, besluitvorming en vertegenwoordiging, bespreekt. Zijn beschouwingen over deze onderwerpen hebben nog grote actuele betekenis. Het boek is opgenomen in de uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. De geschriften van Harry Honée zijn samengesteld door prof.mr. L. Timmerman.
U kunt hier klikken om een exemplaar van de Harry Honée-bundel te bestellen.