Prof.mr. H.J.M.N. Honée

Harry Honéefonds

Prof.mr. Harry (H.J.M.N.) Honée is bij leven hoogleraar Ondernemingsrecht geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was daarnaast juridisch adviseur van Unilever. Op 17 maart 2002 is Harry Honée op 63-jarige leeftijd overleden. Bij leven heeft hij zich actief ingezet de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht te bevorderen. Zo vormde hij daartoe een fonds binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam waaruit jonge onderzoekers kunnen putten als zij een buitenlandse reis willen maken of als zij op andere wijze financiële steun nodig hebben voor de voltooiing van hun proefschrift.

Ter nagedachtenis aan Harry Honée is het plan opgekomen om een deel van dit fonds een bredere bestemming te geven en aan te wenden ten behoeve van de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht in Nederland. Om deze reden is de Stichting Harry Honée fonds opgericht. Het primaire doel van de Stichting is het toekennen van een prijs en een daaraan verbonden geldbedrag aan het beste proefschrift op het gebied van het ondernemingsrecht. Daarnaast kan het bestuur besluiten om incidenteel een prijs uit te reiken voor bijzondere prestaties op het gebied van het ondernemingsrecht. In het verleden werd tevens een prijs toegekend aan de beste scriptie op het gebied van het ondernemingsrecht.

De Stichting wordt bij het bereiken van haar doel financieel gesteund door respectievelijk APG, Unilever en Freshfields Bruckhaus Deringer. Zonder hen zou het uitreiken van de prijzen niet mogelijk zijn.